Technologie

Při realizaci projektů používáme mnoho moderních a ověřených technologií, které nám umožňují tvorbu kvalitních web aplikací a programů pro různé operační systémy. U web aplikací typu CMS klademe důraz na podporu mobilních zařízení a jednoduchost administračního rozhraní pro snadnou úpravu obsahu stránek.

Pro maximální rozšiřitelnost a snadnou integraci (propojení) s jinými systémy upřednostňujeme Web API RESTful řešení.
Toto řešení zcela odděluje server a klienty. Klient (web prohlížeč, mobilní aplikace, těžký klient, ...) data získává a ukládá na server pouze přes REST komunikaci. Data jsou přenášena v podobě JSON (xml). Na straně klienta je pro správné zobrazení a zpracování dat použito HTML5 + CSS3 + Javascript (s využitím klientských FW).

Technologie pro tvorbu web aplikací

PHP5 je nejrozšířenější programovací jazyk pro tvorbu dynamicky generovaných stránek a aplikací. HTML5 a CSS3 jsou technologie sloužící pro vykreslení obsahu a vzhledu stránek v prohlížeči. JavaScript umožnuje tvořit interaktivní aplikace přímo na webu.

Zaměřujeme se na správnou funkčnost na mobilních zařízeních pomocí frameworků BootstrapFoundationHTML KickStartSkeleton a dalších.

Využíváme různé zajímavé knihovny například jQueryTelerik Kendo UIKnockoutBackbone.jsRaphaelGoogle code a většinu moderních databází MySQLPostgreSQLSQLiteCouchDBMongoDB, ...

Frameworky pro vývoj web aplikací

ProcessWire

ProcessWire je moderní content managment framework určený pro tvorbu prezentačních stránek, informačních systémů i mnoha dalších aplikací. Oproti zaběhlým řešením typu Wordpress je možné díky univerzálnosti speciálních polí,  stromové struktury stránek a chytrých PHP šablon i bez mnoha dodatečných pluginů stavět profesionální CMS systémy přesně na míru jednotlivým klientům. Framework je šířen pod licencí GNU/GPL v2. Získáte aplikaci vytvořenou přesně podle požadavků s možností velice snadno upravovat obsah stránek bez nutnosti programovacích znalostí. 

Ideální řešení pro:

  • Osobní i firemní prezentační stránky
  • Blogy, plánovací kalendáře
  • Portfolia fotografií
  • Katalogy produktů
  • Internetové i intranetové aplikace
  • Malé i rozsáhlé projekty o tisících stran

Další zajímavé frameworky, které používáme jsou například NetteFuelPHPZend PHPDoctrineNodejsMeteor.js.

Technologie pro tvorbu desktop aplikací

Qt - multiplatformní framework, který se často využíván k vývoji aplikací, které mohou fungovat na různých SW a HW platformách.

.NET - soubor technologií, které umožnují vývoj různorodých aplikací pro systém MS Windows.